1. Projekte të përfunduara

 

Stop drogës-Rini e shëndetshme“ është një projekt i cili u zhvillua në periudhën Qershor-Dhjetor 2022. Ai u financua nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, në kuadër të Projektit  “Tirana Kryqyteti i Rinisë Europiane për vitin 2022“. Vlera e financimit ishte 2.000.000 lekë. Qëllimi i projektit ishte informimi dhe ndërgjegjësimi i të rinjëve të shkollave të mesme të kryqytetit Tirana për dëmet që shkakton përdorimi i drogës në shëndetin e tyre fizik, moral, psikologjik dhe promovimin e Sportit si veprimtari e shendetshme.

 

Projekti u zhvillua në 10 shkolla të mesme publike dhe private të Tiranës.

 

Ne kete rubrike mund te ngarkohen disa pamje nga zhvillimi i projektit

 

 2. Projekte në vazhdim

 

• 𝙉𝙀𝙒𝙎 𝙍𝙊𝙊𝙈

 

Në këtë rubrike  ngarkohen lajme të fundit në lidhje me veprimtaritë/aktivitetet e organizatës, si dhe lajme te tjera te ciat kane lidhje me veprimtarine e  organeve ligjzbatuese ne RSH ne liften ndaj krimit, koorusionit, forcimit te sigurisedhe rendit ne vend, etj. Kjo rubrike pasurohet  vazhdimish ne varesi te lajmeve te fundit qe prodhohen.

 

• 𝙈𝙐𝙇𝙏𝙄𝙈𝙀𝘿𝙄𝘼

 

Në këtë rubrikë pasqyrohen foto dhe video nga veprimtaria e organizatës, foto dhe video nga zhvillimi i projekteve, si dhe foto e video nga nënshkrimi i marrveshjeve  te ndryshme, si dhe nga çdo veprimtari tjeter e organizatës.

 

• 𝘿𝙊𝙉𝘼𝘾𝙄𝙊𝙉𝙄

 

Këtu publikohe të dhenat e nevojshme për sigurimin e donacioneve , si dhe qëllimin për të cilin  nevojiten  dhe moton përkatëse.

 

Për çdo problem që do të kesh gjatë organizimit dhe plotesimit të faqes së web-it do mbetemi në kontakt.

 

    Skender Kadiu

       Director