Europolice Federation of Albania ka vendosur marrdhënie partneriteti me disa organizata dhe institucione,brenda dhe jashtë vendit, si vijon:

 

 

Në  këtë rubrikë ngarkohen në PDF marrveshjet e cituara më lartë te cilat i administroni tek faqja ekzistuese